Nieuwe techniek in diamant syntheses.

Wetenschappers hebben een nieuwe stabiele koolstof fase gevonden.
Ze noemen deze fase Q koolstof.

Zij zijn erin geslaagd om diamant structuur te maken met deze Q koolstof fase.
Dit kan al op kamertemperatuur.

Dit Q koolstof is harder dan diamant en licht sterk op bij de geringste spanning.

Bron: IDI bericht